VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU KOMIXY.SK

1 Úvodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Komixy s. r. o., so sídlom Bystrická 22, Bratislava 841 07, IČO: 50 072 498, DIČ: 2120171086, IČ DPH: SK2120171086, zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 107993/B (ďalej len “Spoločnosť”) a jej zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu, predmetom ktorej je nákup a predaj tovaru cez internetový obchod www.komixy.sk.
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so Spoločnosťou ako odberateľ produktov od Spoločnosti prostredníctvom internetového obchodu www.komixy.sk (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“). Povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je najmä oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.


2 Registrácia
Ak chcete nakupovať v našom e-shope, vaša registrácia nie je nevyhnutná. Zákazníkom nášho e- shopu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na e-shope www.komixy.sk. Zákazníkom môže byť aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.


3 Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy
Pre objednanie tovaru kliknite myšou na tlačidlo s nápisom „pridať do košíka“ a produkt bude vložený do nákupného košíka. Tovar sa objednáva potvrdením funkcie označenej “Záväzne objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí Vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. Vaša objednávka bude zároveň archivovaná, a budete mať možnosť si ju prezrieť po prihlásení na stránke www.komixy.sk (iba v prípade predchádzajúcej registrácie).


4 Ceny
Pri všetkých produktoch je uvedená ich konečná cena, vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dodania tovaru. Akciové ceny sú platné po dobu, počas ktorej sú ako akciové uvedené v našom e-shope alebo v detailoch konkrétneho produktu. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch, nie sú vzájomne kombinovateľné.


5 Dodacie lehoty
Dodacia lehota vyjadruje, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi. Dodacia lehota má iba orientačný charakter, no štandardne sa pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme k dispozícii v počte minimálne 1 kus a vieme Vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov. V prípade niektorých produktov (inojazyčných titulov, starších alebo ťažšie dostupných produktov) môže byť dodacia lehota dlhšia, alebo sa môže predĺžiť.
Ako predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť Vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme Vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.
V určitých prípadoch sa môže stať, že produkt nebudeme vedieť dodať, aj keď je možné si ho objednať. Ak si objednáte produkt, ktorý z akéhokoľvek dôvodu nebude možné dodať, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať (telefonicky alebo e-mailom), stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám vrátime peniaze do 14 dní na Vami určený bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.
V prípade titulov, ktoré ešte neboli vydané (predpredaje), sú všetky uvádzané termíny iba orientačné a nezáväzné - objednaný titul Vám pošleme okamžite ako nám ho vydavateľ dodá na sklad.
Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.


6 Miesto a spôsob dodania tovaru
Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za mierny príplatok. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k Vám Slovenskou poštou, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou.
O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi Vás budeme informovať e-mailom. Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.
Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.
Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať. O tomto je zákazník povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť predávajúceho.


7 Spôsob platby
Objednaný tovar je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi: dobierka
PayPal
PayPal karta
Prevod na účet na základe vystavenej faktúry
Platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru
V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@komixy.sk.


8 Poštovné a iné poplatky
K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky poštovného si môžete pozrieť tu.
elektronickým spôsobom platby: 1,99 € (do hodnoty tovaru 49,99 €), od hodnoty tovaru 50,00 € a viac poštovné neúčtujeme
dobierkou a prevodným príkazom: 2,99 € (do hodnoty tovaru 49,99 €), od hodnoty tovaru 50,00 € a viac poštovné neúčtujeme
Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe Vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne. Pozrite si podrobné podmienky poštovného.


9 Záručná doba
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Spoločnosť zodpovedá zákazníkovi za:
dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou bazárových titulov)
dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.
Spoločnosť nenesie zodpovednosť za:
oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom


10 Stornovanie objednávky
Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená, čo najskôr nás prosím kontaktujte objednavka@komixy.sk a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.
Vyhradzujeme si právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.


11 Elektronické knihy
Pri nákupe elektronických kníh sa tieto všeobecné obchodné podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu a podmienky používania e-kníh.


12 Kolekcie
Niektoré tituly môžete u nás kúpiť v kolekciách, ktorých cena je zvyčajne výhodnejšia, ako keby ste ich kupovali samostatne. Kolekcie sú zložené z dvoch alebo viacerých titulov. Všetky tituly z kolekcie Vám budú dodané spolu po jej skompletovaní.
Vo Vašom profile budú tieto tituly uvedené ako jeden produkt a nie je možné ich jednotlivo zrušiť z objednávky, rozdeliť objednávku, vrátiť alebo uplatniť na ne dodatočnú zľavu.


13 Newsletter a informácie prostredníctvom e-mailu
Pri objednávke si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách v našom e-shope. Z newsletteru je možné sa kedykoľvek odhlásiť. E-mailom na Vašu e- mailovú adresu Vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky a prípadnej nedostupnosti titulov. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho e-shopu. Ak Vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@komixy.sk.


14 Záručná doba a reklamácie tovaru
Záručná doba na tovar zakúpený u nás je štandardne 24 mesiacov.
Záručný servis zabezpečuje Spoločnosť. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu objednavka@komixy.sk alebo telefonicky v pracovné dni na +421 908 183 752 Neskoršie reklamácie nemusia byť uznané.
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu komixy.sk, Bystrická 22, 841 07 Bratislava, odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.
Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.


15 Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 k týmto všeobecným obchodným podmienkam.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.
Právo na odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak zákazník oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.
Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu komixy s.r.o., Bystrická 22, 841 07 Bratislava. Tovar Vás prosíme zaslať ako balík doporučenou zásielkou, spolu s kópiou daňového dokladu (faktúry), ktorý sme Vám zaslali s tovarom a kópiou potvrdenia o doručení vystaveného doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak tovar odovzdáte na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.
Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.


16 Ochrana súkromia a osobných údajov
Niektoré z údajov, ktoré o sebe zákazník uvedie na účely vybavenia objednávky alebo registrácie majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.
Pri registrácii alebo na účely vybavenia objednávky je potrebné uviesť o zákazníkovi nasledujúce informácie:
meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny a PSČ (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
e-mailová adresa
voliteľne ďalšie adresy na doručovanie
voliteľne telefónne číslo
ak zákazník nakupuje ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH
Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, a sú spracúvané na účely vybavenia a doručenia objednávky, a na účtovné a fakturačné účely. Tieto údaje a ďalšie nastavenia môže zákazník kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať po prihlásení na stránke www.komixy.sk. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom na adresu info@komixy.sk. Vaše konto zrušíme a údaje o Vás vymažeme do 10 dní od doručenia žiadosti.
Počas návštevy zákazníka sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu.
Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou jednorazového poskytnutia organizáciám, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky.
Registráciou zákazník potvrdzuje, že bol informovaný o tom, že jeho osobné údaje budú spracované bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie týchto osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej zákazník vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
Zaškrtnutím príslušných políčok pri registrácii alebo objednaní tovaru môže zákazník vyjadriť svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov potrebných pri zasielaní informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
Osobné údaje zákazníkov sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje,
avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom zákazníkov identifikovať.
Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania zmluvy o poskytovaní služby. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Spoločnosť oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby. V zmysle § 13 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov účastník berie na vedomie, že Spoločnosť nie je oprávnená po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje účastníka. Účastník uzavretím zmluvy udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu.


17 Alternatívne riešenie sporov
17.1 Ak zákazník nie je spokojný s vybavením objednávky, dodaným tovarom alebo poskytnutými službami, má možnosť nás kontaktovať na e-mailovej adrese objednavka@komixy.sk. Pokiaľ reklamácia nebola vybavená k spokojnosti zákazníka, alebo sa zákazník domnieva, že jeho práva mohli byť porušené, môže podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur a vyplýva zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh je možné podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR.


18 Kontaktné údaje
V pracovné dni nás môžete kontaktovať e-mailom na e-mailovej adrese info@komixy.sk, alebo telefonicky na tel. č. +421 908 183 752


19 Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.komixy.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.10.2016.
© 2016 Komixy s. r. o. Všetky práva vyhradené.

 

 

 

Príloha č. 1 k všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti Komixy s.r.o.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

 

Odstúpenie od zmluvy prosím zasielajte na adresu: Komixy s.r.o., Bystrická 22, 841 07 Bratislava, Slovenská republika a elektronicky na emailovú adresu: objednavka@komixy.sk

TOP